Inga kommentarer

Att jobba med listor

Bumblewings listor är ett kraftfullt verktyg för att mäta och jämföra influens mellan olika Facebook-sidor, Instagram-konton eller Twitter-konton. Den här artikeln ger en översiktlig introduktion till listorna och ger dig en bra start för att kunna dra nytta av den funktionalitet som finns kopplad till listorna.

Börja i listöversikten

På listöversikten ser du alla publika listor angivna med ett namn och en kort beskrivning. Du ser även hur många konton/sidor som ingår i listan. På denna översikt kan du även se vilka listor som du för tillfället har en giltig prenumeration på.

I filtrerings-funktionen högst upp på sidan så kan du söka efter specifik lista, eller exempelvis välja att visa enbart listor som du prenumererar på. I sökfunktionen kan du söka för att se om en specifik sida eller konto finns med på någon av listorna.

Listöversikten når du genom att klicka på ”Lists” i menyn.

Hur står sig min sida i jämförelse med övriga på listan?

På listvyn kan du se all information kopplad till en specifik lista, här visas nyckeldata för alla Facebook-sidor, Instagram-konton och/eller Twitter-konton som är inkluderade på listan. Det är också här du enklast och snabbast ser hur väl din egen sida står sig mot andra sidor på listan. Högst upp på sidan ser du två grafer som visar en översikt, detta är resultatet av Bumblewings algoritm för mätning av influens i sociala medier.

Grafen till vänster visar på horisontalen (Followers (#)) total storlek på nätverket för respektive medlem på listan, dvs. antalet följare eller vänner. På den vertikala axeln visas sedan andelen av följarna som reagerar i snitt på varje inlägg (Engagemant (%)). Ultimat är det bäst att vara placerad högst upp i högra hörnet, dvs. ett stort nätverk där hög andel är engagerade.

Multiplicerar man de två dimensionerna i den vänstra grafen så får man antal reaktioner i snitt per inlägg och det är det som visa på vertikalen på den högra grafen (Reactions / post (#)). På horisontalen i den högra grafen visas sedan antal inlägg eller tweets under senaste sju dagarna. Multiplicerar vi de två dimensionerna i den högra grafen så får vi totalt antal reaktioner för inlägg/tweets gjorda under senaste sju dagarna, det är det vi menar är influens. Det illustreras med storleken på bubblan. Och det är även det som är grunden till rangordningen på listorna när du först gå in på dem.

Vad är det som trendar just nu?

I listvyn kan du även få en snabb översikt kring vad som trendar just nu baserat på inlägg från alla konton/sidor på listan under de senaste sju dagarna. Under den översiktliga grafen ser du topp 6 inlägg baserat på total antal reaktioner och under dessa inlägg ser du ett ordmoln som ger dig en känsla för vilka ord som är mest frekvent använda i inlägg som trendar.

Förstå din placering i listan

I tabellen i listvyn så kan du se nyckeldata per konto/sida vilket hjälper dig förstå din placering bättre. I den här listan kan du utläsa följande per sida/konto, alla data är baserade på inlägg gjorda under de senaste sju dagarna:

  • Score: Anger Bumblewing-poäng för sida/konto. Poäng sätts av Bumblewing i en jämförelse med alla sidor och konton som Bumblewing analyser, dvs. inte endast de som finns med på en specifik lista. Poäng sätts separat för Facebook, Instagram och Twitter och kan som mest vara 100.
  • Reactions: Total antal reaktioner för inlägg under de senaste sju dagarna. Reaktioner är likes, kommentarer och delningar på Facebook; likes och kommentarer på Instagram samt likes och retweets på Twitter.
  • Posts: Antal inlägg under de senaste sju dagarna.
  • Reactions / post: Reaktioner per inlägg i genomsnitt.
  • Followers: Följare eller vänner.
  • Trend: Indikerar om antalet följare / vänner har stigit eller sjunkit under de senaste sju dagarna.
  • Engagement (%): Andel av följare / vänner som i snitt reagerar på varje inlägg, anges i procent där ett högre procenttal anger högre engagemang.
  • Influx: Ett experimentellt mått som vi utvecklat där vi viktar total antal reaktioner med engagemangsgrad, 100 anger sida/konto på listan med högst Influx.

Vad är det som gör att en viss sida ligger högt i rankingen?

I listvyn finns en symbol av en graf på varje rad, klickar du på den så kommer du till en sammanställning som visar mer detaljerad statistik för just den sidan/kontot. Det här är en bra funktion att använda om du bättre vill förstå exempelvis varför en specifik sida ligger högt upp på en lista.

På den här sidan så kan du till exempel se topp sex inlägg specifikt från den sida/konto som du valt, dessutom får du genom ett ordmoln möjlighet att se vad inläggen handlar om. I denna översikt kan du även få mer statistik kring hur sidan utvecklats under de senaste 30 dagarna, exempelvis avseende antal följare, antal inlägg per sjudagarsperiod, antal reaktioner per sjudagarsperiod samt utveckling av antal reaktioner per inlägg. Du kan på den här sidan även se hur antal följare utvecklats under en längre period, upp till 365 dagar.

Hur gör jag för att se statistiken över en längre tidsperiod?

I utgångsläget så mäter alltid Bumblewing influens för inlägg under de senaste sju dagarna. Om du vill analysera influens över en annan tidsperiod så går det dock såklart bra, då klickar du på ”Other period” från listvyn och väljer sedan mellan vilka datum du vill analysera.

Vem har haft influens och skrivit specifikt om ”miljö”?

För att djupdyka i analysen kring inlägg från alla konton och sidor på en specifik lista så klickar du på ”Posts” från listvyn. I den separata vyn som då kommer upp kan du se ett större urval av inlägg från konton/sidor på listan. Du kan även välja att söka efter inlägg baserat på ett annat tidsintervall, eller söka efter inlägg som innehållet ett specifikt ord.

På den här sidan får du även användbar data kring vilka typer av inlägg som ger högst influens, är det bilder eller filmer? Du kan även få vägledning kring vilken tid på dygnet eller vilken dag som verkar vara bäst att posta på.

Bumblewings listor ger dig många analysmöjligheter

Det här var en kort introduktion till vad du kan göra med Bumblewings listor, introduktionen visar inte alla möjligheter som finns, men ger dig förhoppningsvis en bra början för att komma igång. Skulle det dyka upp frågor så går det alltid bra att skicka ett mail till oss så svarar vi så fort vi kan. Du når oss enklast på hello@bumblewing.com.

Meny
sv_SESwedish